Apostolul Petru

Apostolul Petru

Rezumat

Apostolul Petru a fost unul din cei 12 apostoli ai lui Iisus.(Mt 10.2) Este considerat primul papă de catolici.

Localitate natală

Era din Betsaida.

Nume

Numele său de botez a fost Simon. După ce a devenit apostol, numele său, pus de Iisus, a fost Petru (piatră).

Familia

A fost fiul lui Iona (Ioan 21.15) și frate cu apostolul Andrei. (Mt 4.18)

Petru a fost căsătorit. Iisus vine în casa lui Petru, unde locuia și soacra sa și o vindecă de friguri. (Mt8.14-15).

Educația

Ioan și Petru erau considerați oameni simpli și fără carte (FA 4.13).

Meseria

A fost pescar pe Marea Galileei.(Mt 4.18)

Smerenia

După ce Iisus le umple mrejele cu mulțimi de pești, Petru cade la genunchii lui Iisus și îi spune: ,,Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos (Lc 5.1-11)

Când Corneliu a căzut la picioarele sale, Petru îi spune: Scoală-te. Şi eu sunt om.(FA 10.26)

Mersul pe apă

Iisus îl face pe Petru să meargă pe apă. Dar Petru s-a temut și a început să se scufunde. Iisus l-a salvat și l-a mustrat pentru faptul că s-a îndoit, dovedind puțină credință.(Mt 14.25-31)

Întemeierea Bisericii

Petru îl recunoaște pe Iisus ca Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel Viu. Atunci Iisus îi spune că acest lucru i-a fost dezvăluit de Dumnezeu și că el se va numi Petru (piatră) și că pe această piatră va zidi biserica pe care porțile iadului nu o vor birui. Iisus îi mai spune că ,,îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.(Mt 16.15-19)

Iertarea aproapelui

Petru îl întreabă pe Iisus de câte ori trebuie să îl ierte pe fratele lui, până la de 7 ori. Iisus îi răspunde că trebuie să îl ierte de 70 ori câte 7.(Mt. 18.21-22) Sintagma înseamnă de o infinitate de ori.

Stâlp al bisericii

Apostolul Pavel îi numește pe Petru, Iacov și Ioan stâlpi ai bisericii. (Gal2.9) Petru, Iacov și Ioan au fost singurii apostoli care au fost martori ai învierii fiicei lui Iair. (Mc 5.35-43), martori ai Schimbării la Față (Mat 17.1-9), ai întristării Mântuitorului înainte de arestare în grădina Ghetsimani (Mt 26.36-45; atunci ei adorm de 3 ori în loc să privegheze și să se roage cu Iisus). Petru și Ioan sunt trimiși de Iisus să pregătească Paștile.(Lc 22.7-13)

Cugetare la cele lumești

Iisus le-a spus apostolilor că va pătimi, va fi ucis și va învia a treia zi.(Mt 16.21-23) Petru îl dojenește în particular, spunându-i să nu facă asta. Iisus îl mustră pe Petru pentru că cugetă la cele lumești, fiindu-i piatră de poticnire.(Mt 16.21-23)

Lepădarea de 3 ori

Deși promite că nu se va lepăda de Iisus nici chiar cu prețul vieții (Mt26.31-35), Petru se leapădă de 3 ori de Iisus până la cântarea cocoșului după arestare (Mt 26.69-75), așa cum a profețit Mântuitorul (Mt 26.34). Dar apoi s-a căit plângând cu amar. (Mt 26.75)

Reabilitarea

Iisus îl reabilitează pe Petru după înviere, după ce prânzește cu apostolii la Marea Tiberiadei. Petru mărturisește dragostea față de Hristos de 3 ori.(Ioan 21.15-19)

Anunțarea sfârșitului lumii

Iisus le spune lui Petru, Iacov, Ioan şi Andrei care sunt semnele sfârșitului lumii.(Mc, cap 13).

Vederea mormântului gol

Petru și ucenicul pe care îl iubea Iisus au văzut mormântul gol al Mântuitorului. Petru a văzut primul mormântul gol. (Ioan 20.1-9)

Vindecări

Vindecarea ologului din naștere

Petru a vindecat un olog din naștere care cerșea la poarta templului.(FA 3.1-9)

Vindecarea paraliticului

Petru îl vindecă pe un paralitic pe nume Enea, din Lida, care stătea de 8 ani în pat (FA 9.32-34)

Unii ,,scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei.(FA 5.15)

Învierea lui Tavita

Petru o învie pe ucenița Tavita (Căprioara) din Iope, care era o fată plină de fapte bune și milostenii, care se îmbolnăvise și murise.(FA 9.36-43)

Simon, vrăjitorul

Simon, vrăjitorul, le propune lui Petru și Ioan să le dea bani pentru ca prin punerea mâinilor să ofere Duhul Sfânt. Petru îi spune că darul lui Dumnezeu nu se poate cumpăra și îi spune să se pocăiască de răutățile sale.(FA 8.14-24)

Eliberarea din temniță

Un înger îl eliberează din închisoare pe Petru.(FA 12.1-23) Regele Irod Agripa îl ucisese pe Iacov, fratele lui Ioan. (FA 12.1-2) Și a ordonat întemnițarea lui Petru. (FA 12.3-4)

Apostol

Apostolul Pavel spune că Iacob şi Chefa (Petru) şi Ioan au vestit evanghelia celor tăiați împrejur (evreii). Iar el și Barnaba au vestit-o la neamuri (cei netăiați împrejur, păgânii) (Gal 2.7-9)

Predica sa de după pogorârea Duhului Sfânt convertește cca 3000 de suflete.(FA 2.14-41)

A propovăduit în Fenicia, în Asia Mică, Antiohia, Ierusalim, Roma.

Scrieri

Petru a scris cele 2 epistole sobornicești, aflate în Noul Testament.

Profeția morții

Iisus îi spune lui Petru: ,,Când erai mai tânăr te încingeai singur şi umblai unde voiai; dar când vei îmbătrâni îţi vei întinde mâinile şi altul te va încinge şi te va duce unde tu nu vrei“./ Iar aceasta a zis-o însemnând cu ce moarte Îl va preamări el pe Dumnezeu. Şi spunând aceasta, i-a zis: „Urmează-Mă!“ (Ioan 21.18-19)

Moartea

A fost ucis din ordinul împăratului roman Nero, fiind răstignit cu capul în jos, la cererea sa (spre a se deosebi de modul răstignirii lui Iisus), în anul 67.

Comemorarea

Este sărbătorit de ortodocși și catolici la 29 iunie, împreună cu apostolul Pavel.

Primul papă

Catolicii îl consideră pe Petru primul papă.

Bibliografie

https://www.bibliaortodoxa.ro/

Biblia, traducere și introducere de Valeriu Anania http://www.dervent.ro/biblia.php

https://ziarullumina.ro/opinii/repere-si-idei/apostolul-petru-181790.html

https://basilica.ro/calendar-ortodox-29-iunie/

Kirsch, Johann Peter. „St. Peter, Prince of the Apostles.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 11. New York: Robert Appleton Company, 1911. http://www.newadvent.org/cathen/11744a.htm

https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-apostoli-petru-pavel/circul-nero-locul-martiriului-sfantului-petru-125295.html

 

Apostolul Petru Apostolul Petru Apostolul Petru Apostolul Petru Apostolul Petru

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.