Propoziția predicativă

Propoziția predicativă Definiție Propoziția predicativă este propoziția subordonată care îndeplinește funcția de nume predicativ pentru altă propoziție. Exemple Ex: Ea este cum vrea ea. Ex: El părea că este hotărât. Ex: Cea mai mare bucurie a lor era să stea împreună. Ex: Întrebarea este cine este cel mai bun. Ex: Poți fi ceea ce îți

countinue reading
, , , ,

Propoziția subiectivă

Propoziția subiectivă Rezumat Propoziția subiectivă este propoziția subordonată care are funcția de subiect al altei propoziții. Arată persoana care face acțiunea sau persoana sau obiectul care are însușirea exprimată de predicatul regentei sau un fapt oarecare. A.Propoziții subiective care arată cine (ce) face acțiunea Ex: Cine se scoală de dimineață departe ajunge. Cine pune ban

countinue reading
, , , ,

Propoziție

Propoziție Rezumat Propoziția este cea mai mică unitate sintactică prin care este comunicată o idee și care are un singur predicat. Uneori propozițiile se îmbină, alcătuind astfel o frază. Îmbinarea propozițiilor în frază se face prin raportul de coordonare și prin raportul de subordonare. Părțile principale de propoziție sunt subiectul și predicatul, iar părțile secundare sunt

countinue reading
, , , ,

Complement

Complement Definiție Complementul este partea secundară de propoziție care determină un verb, un adverb, un adjectiv sau o interjecție cu funcție de predicat. Complement care determină un verb Începu a mânca dude. (verb la modul infinitiv) Termină de mâncat pepene (verb la modul supin) Să mergem pe munte acum. (verb la modul conjunctiv) Cumpărând strictul

countinue reading
, , , ,

Atribut

Atribut Definiție Atributul este partea secundară de propoziție care determină un substantiv sau un înlocuitor al acestuia. Răspunde la întrebările: care?, ce fel de?, al (a, ai, ale) cui?, cât, câtă, câți, câte? Clasificare 1.Atribut adjectival Ex: Liliana este o fată cuminte. 2.Atribut substantival a.Genitival Părul lui Vasile era încâlcit. b.Atribut prepozițional (prepozițiile de, către,

countinue reading
, , ,

Subiect

Subiect Definiție Subiectul este partea principală de propoziție care arată cine face acțiunea (în cazul predicatului verbal) sau cine are însușirea exprimată de numele predicativ. Răspunde la întrebările ,,cine?, ce?” Ex: Vasile se ducea la piață. Florin era vesel. Se aude un zgomot ciudat (răspunde la întrebarea ,,ce?) Subiect multiplu Ana și Monica erau prietene.

countinue reading
, , ,

Predicat

Predicat Rezumat Predicatul este partea principală de propoziție (alături de subiect) care exprimă o acțiune (predicat verbal), o stare (predicat verbal) sau o însușire (predicat nominal). Propoziția are prin definiție un singur predicat, exprimat sau neexprimat. Fraza are prin definiție mai multe predicate. Predicatul poate fi verbal sau nominal. Definiție Predicatul este partea principală de

countinue reading
, , , , ,

Părți de vorbire

Părți de vorbire Rezumat Părțile de vorbire cu înțeles independent (substantiv, adjectiv, numeral, pronume, verb, adverb, unele interjecții) devin părți de propoziție (subiect, predicat, atribut, complement) când fac parte dintr-o propoziție. Părțile de vorbire fără înțeles independent (articolul, prepoziția și conjuncția) au rolul de instrumente gramaticale. Definiții Substantivul Substantivul= partea de vorbire flexibilă (care îşi

countinue reading
, , , , , , , , , ,

Regionalism

Regionalism Definiție Regionalismul este o pronunțare, cuvânt, expresie, locuțiune, formă flexionară sau construcție sintactică specifică unei anumite regiuni. Exemple Ex: pronunțarea „frace” în loc de „frate” în Banat Curechi – varză în Moldova a umbla lela-a umbla fără rost în Moldova forma flexionară verbală lucru în loc de lucrez în Crișana Folosire Regionalismele sunt folosite

countinue reading
, , , ,

Neologism

Neologism Definiție Neologismul (cuvânt nou) este cuvântul nou, împrumutat dintr-o limbă străină sau creat în limbă prin mijloace proprii. Limba română s-a îmbogățit și modernizat prin intermediul neologismelor. Număr Lingviștii estimează că în limba română există circa 50 000 neologisme, fără a lua în considerare termenii tehnico-științifici. Împrumuturi din diferite limbi Împrumuturi din latina savantă:

countinue reading
, , , ,