Protestantism

Protestantism Rezumat Protestantismul este o confesiune creştină care apare în istoria Bisericii în sec al XVI-lea, ca o reacţie împotriva papalităţii şi abuzurilor Bisericii Romano-Catolice. Reprezentanţii acestei mişcări au fost Martin Luther (Germania), Jean Calvin (Franţa) şi Huldrych (sau Ulrich) Zwingli (Elveţia), care sunt întemeietorii celor trei curente din protestantism: luteranismul, calvinismul şi zwinglianismul. Protestanţii

countinue reading
, , , , , , , ,

Caracter

Caracter Definiție Caracterul (caracter= tipar, semn, pecete) reprezintă totalitatea însuşirilor esenţiale şi stabile, care se reflectă în valorile promovate şi în atitudinile omului în raport cu sine, cu alţii şi cu diferite aspecte ale vieţii. Caracterul unui om reprezintă ceea ce este caracteristic şi unic pentru un om; în sens larg, este personalitatea sa; reprezintă

countinue reading
, , , , ,

Voință

Voință Definiție Voința este procesul psihic prin care omul își mobilizează şi canalizează capacităţile fizice şi psihice pentru a trece de obstacolele apărute în diverse activităţi. Formarea voinţei Lev Vâgotski susţine că mai întâi copilul ascultă comenzile verbale ale adultului, pe care le interiorizează în timp, ajungând să-şi dea comenzi singur. Obstacol Obstacolul reprezintă o

countinue reading
, , , , , , , , ,

Temperament

Temperament Definiție Temperamentul (temperare= a amesteca) este latura dinamico-energetică a personalităţii, care este înnăscută şi care structurează comportamentul uman. Expresivitate Temperamentul reprezintă partea cea mai expresivă a personalităţii omului. Unii oameni sunt agitaţi, nerăbdători, sociabili, alţii sunt calmi, liniştiţi, retraşi. Caracter înnăscut Temperamentul este înnăscut, nu se poate forma sau modifica. El reprezintă cea mai

countinue reading
, , , ,

Reprezentare

Reprezentare Definiţie Reprezentarea este procesul psihic cognitiv senzorial de reflectare mijlocită, selectivă şi schematică a proprietăţilor concrete mai mult sau puţin semnificative ale obiectelor şi fenomenelor care au fost anterior percepute de subiect. Calitatea Calitatea reprezentărilor este dată de: -calitatea percepţiei (acurateţe, precizie, completitudine) -contextul receptării (legătura cu motivaţia, cu afectivitatea şi cu activitatea) Uneori

countinue reading
, , , , , , , , , , ,

Motivație

Motivație Rezumat Motivația reprezintă totalitatea mobilurilor interne ale comportamentului, este cauza internă a comportamentului. Componentele sistemului motivaţional sunt: stările motivaţionale simple (pulsiuni, impulsuri, tendinţe), trebuinţele (primare şi secundare), interesele, aspiraţiile, idealurile, convingerile, concepţia despre lume şi viaţă şi motivele. Motivaţia poate fi pozitivă sau negativă, intrinsecă sau extrinsecă, cognitivă sau afectivă. Omul trebuie să evite

countinue reading
, , , , , , , ,

Memorie

Memorie Rezumat Memoria este procesul cognitiv superior care asigură întipărirea, stocarea și reactualizarea informaţiilor sub formă de amintiri. Trăsăturile memoriei sunt: activă, selectivă, inteligibilă, contextuală, mijlocită, organizată logic şi sistemic. Conţinutul memoriei este divers: imagini, cuvinte, idei, inferenţe (raţionamente), trăiri afective, mişcări, deprinderi. Întipărirea (fixarea, memorarea) poate fi voluntară sau involuntară, logică sau mecanică, toate

countinue reading
, , , , , , , , , , ,

Imaginație

Imaginație Definiție Imaginația este procesul cognitiv superior de elaborare a unor idei noi prin selectarea, combinarea și recombinarea experienței anterioare. Imaginație și memorie Imaginația este condiționată de memorie în sensul că imaginația foloseşte cunoştinţele anterioare, experienţa anterioară. Elementele anterioare sunt selectate, combinate şi recombinate. Pe de altă parte, imaginaţia se deosebeşte de memorie în mod

countinue reading
, , , , ,

Deprindere

Deprindere Definiție Deprinderile reprezintă componente automatizate ale activităţii, elaborate conştient, consolidate prin exerciţiu şi desfăşurate fără un control conştient permanent. Automatizarea secundară Deprinderea se caracterizează printr-o automatizare secundară care se referă la faptul că iniţial ea a fost o activitate conştientă, care în timp, prin exerciţiu şi consolidare, s-a transformat într-o activitate automată, dobândind stabilitate,

countinue reading
, , ,

Creativitate

Creativitate Definiție Creativitatea (creare= (latină) a zămisli, a naşte, a făuri) este un complex de însușiri și aptitudini, care, în condiții favorabile, generează produse noi valoroase pentru societate. Factori Creativitatea este determinată de doi factori: 1.Vectori Vectorii au un rol de orientare şi energizare. Cuprind toate procesele psihice reglatorii răspunzătoare de susţinerea energetică şi incitarea

countinue reading
, , ,