Corupţie

Corupţie

Citare

Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării:

Enciclopedie.info, Corupţie, http://www.enciclopedie.info/coruptie/, (data citării)

Rezumat

Corupţie. Autor: Victor. Data: 19 noiembrie 2016. Licenţă: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0). Sursa: Flickr

Corupţia în sens moral reprezintă o abatere de la moralitate şi datorie.[1]În sens legislativ corupţia reprezintă un abuz de putere săvârşit de un angajat al statului în vederea obţinerii de bani, bunuri sau servicii. Infracţiunile care se încadrează la corupţie sunt: darea şi luarea de mită, traficul şi cumpărarea de influenţă, primirea de foloase necuvenite[2]dar mai există şi alte fapte care sunt infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie (de exemplu folosirea în scop comercial a informaţiilor obţinute în funcţia publică).[3]Corupţia este întâlnită în politică, poliţie, justiţie, sănătate, învăţământ, administraţie şi în celelalte instituţii publice. Problema corupţiei este una serioasă la nivel global, fiind în general larg răspândită în prezent. Corupţia este strâns legată de sărăcie, ţările sărace fiind mult mai expuse la corupţie comparativ cu cele bogate. Corupţia este mai mică în ţările dezvoltate, cu o democraţie consolidată, cu un stat de drept matur, cu o justiţie eficientă, cu o legislaţie adecvată, cu o birocraţie redusă, cu o presă puternică şi o societate civilă activă.  ,,Mita strică inima” (Ecl7.7), strică dreptatea şi ,,orbeşte ochii înţelepţilor” (Deut 16.19).

Biblia

Pentateuh

În ,,Exod” se spune: ,,Daruri să nu primeşti, căci darurile orbesc ochii celor ce văd şi strâmbă pricinile cele drepte.” (Exod 23.8).

În ,,Deuternom” stă scris: ,,Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul stăpânilor, Dumnezeu mare şi puternic şi minunat, Care nu caută la faţă, nici nu ia mită.” (Deut 10.17) şi  ,,Să nu strici legea, să nu cauţi la faţă şi să nu iei mită, că mita orbeşte ochii înţelepţilor şi strâmbă pricinile drepte.” (Deut 16.19).

Cărţile istorice

Judecătorul Samuel întreabă poporul dacă a făcut cuiva vreo nedreptate, inclusiv dacă a primit mită, iar poporul răspunde că el nu a nedreptăţit poporul cu nimic (1 Regi 12.3).

Fiii lui Samuel, Ioil şi Abia, deveniţi judecători în Beer-Şeba nu au mers pe calea tatălui lor, care a fost drept,  ci ,,se abăteau la lăcomie, luau daruri şi judecau strâmb.” (1 Regi 8.3).

Iosafat, regele lui Iuda, le spune judecătorilor pe care i-a aşezat în ţară: ,,Luaţi seama la ce veţi face; să nu faceţi judecată omenească, ci judecata Domnului, că la rostirea judecăţii El este cu voi./ De aceea să fiţi cu frica Domnului în voi, să lucraţi cu pază, căci la Domnul nu-i nici nedreptate, nici părtinire şi nici daruri.” (2Cron 19.7).

Prooroci

Omul drept nu primeşte mită (Isaia 33.15).

Proorocul Amos îi critică pe cei nedrepţi astfel: ,,mari sînt fărădelegile voastre şi grele păcatele voastre, ca unii care asupriţi pe cel drept şi luaţi mită şi stoarceţi pe cei săraci la porţile cetăţii.” (Amos 5.12).

Proorocul Isaia avertizează: ,,Vai de cei ce dau dreptate celui nelegiuit pentru mită şi lipsesc de dreptate pe cel drept!” (Isaia 5.23). El îi aminteşte pe cei care iau mită :,,Mai-marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii; toţi iubesc darurile şi umblă după răsplată. Ei nu judecă orfanul, iar pricina văduvei nu ajunge până la ei.”(Isaia 1.23).

Proorocul Miheia scrie: ,,Căpeteniile lor fac judecată pentru plocoane, preoţii dau învăţătura legii pentru plată şi profeţii profeţesc pentru bani şi se sprijină pe Domnul zicând: „Domnul este în mijlocul nostru şi prăpădul nu va veni peste noi!” (Miheia 3.11).

Cărţile de înţelepciune

Eclesiastul spune că ,,mita strică inima.” (Ecl7.7).

Înţeleptul rege Solomon scrie: ,,Cel ce umblă după câştig nedrept îşi surpă casa lui, iar cel ce urăşte mita va trăi.” (Pilde 15.27) şi ,,Nelegiuitul primeşte daruri scoase (pe ascuns) din sân, ca să abată cărările dreptăţii.” (Pilde 17.23).

Psalmistul spune: ,,Argintul său nu l-a dat cu camătă şi daruri împotriva celor nevinovaţi n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac.”(Ps14.5).

Harta mondială a corupţiei 2015 potrivit Transparency International. Autor: Turnless. Data: 3 februarie 2016. Licenţa: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Barometrul Global al Corupţiei 2016

În 2016 valoarea medie a IPC (Indicele de Percepţie a Corupţiei) era de 43 de puncte în lume, iar în  Uniunea Europeană de 65 de puncte.[4]

În 2016 cele mai puţin corupte ţări au fost: Danemarca (90), Noua Zeelandă (90), Finlanda (89), Suedia(88), Elveţia (87), Norvegia(86), Singapore(85), Olanda (83), Canada(82), Germania(81), Luxemburg(81), Marea Britanie (81) şi Australia (79).

În 2016 cele mai corupte ţări au fost: Somalia (10), Sudanul de Sud (11), Coreea de Nord (12), Siria (13), Yemen(14), Sudan (14), Libia(14), Afganistan (15), Guineea Bissau (16) şi Venezuela(17).[5]

România s-a clasat pe locul al 57-lea în lume, cu 48 puncte, în 2016. În UE Ungaria era la egalitate cu România, iar Italia (47 puncte), Grecia (44 puncte) și Bulgaria (41 puncte) erau în urma României.[6]În spatele României s-au mai aflat: Turcia (41), Belarus (40), Albania (39), Bosnia Herţegovina (39), Macedonia (37), Armenia (33), Moldova (30), Rusia (29), Ucraina (29), Tajikistan (25), Turkmenistan(22) şi Uzbekistan (21).[7]

Barometrul Global al Corupţiei 2013

69% din cele 177 de ţări evaluate de Barometrul Global al Corupţiei 2013 au avut un scor mai mic de 50 (0 indicând maximum de corupţie), indicând că problema corupţiei este una serioasă la nivel global.

Cea mai răspândită corupţie se regăseşte în ţările sărace.

Rata medie a mitei la nivel global a fost de 27% în 2013.

România s-a clasat pe locul 69 din 177 state analizate, cu un punctaj de 43 de puncte. Rata mitei în România în 2013 a fost evaluată la 17%.

Pe glob:

27% din cei intervievaţi au dat şpagă în relaţiile cu instituţiile publice.

2 din 3 oameni au mărturisit că au refuzat să dea mită când li s-a cerut.

În 51 de ţări (din 107) partidele politice sunt considerate cele mai corupte instituţii.

În una din trei ţări cea mai coruptă instituţie este considerată a fi poliţia, iar în una din cinci sistemul judiciar.

În ţările sărace locuitorii sunt de două ori mai înclinaţi să dea şpagă.

2 din 3 trei oameni cred că relaţiile personale sunt cele care facilitează darea de mită în sectorul public.

Una din două persoane crede că guvernul din ţara sa este influenţat parţial sau total de un grup de interese. [8]

Cele mai puţin corupte ţări în 2013 au fost Danemarca (91), Noua Zeelandă (91), Finlanda (89), Suedia (89),  Norvegia (86), Singapore (86), Elveţia (85), Olanda (83), Australia (81) şi Canada(81). Cele mai corupte ţări în 2013 au fost Somalia (8), Coreea de Nord (8), Afganistan (8), Sudan (11), Sudanul de Sud (14), Libia (15), Irak (16), Uzbekistan (17), Turkmenistan (17) şi Siria(17). [9]

În 2013 ţările din Europa cu cea mai mare rată a mitei au fost: Ucraina – 37%, R. Moldova – 29%, Bosnia şi Herţegovina – 28%, Lituania, Serbia – 26%, Grecia – 22%, Turcia, Slovacia – 21%, Letonia, Cipru – 19%, România, Macedonia – 17%.

În 2013 ţările cu cea mai mare rată a mitei din lume au fost Sierra Leone (84%), Liberia(75%), Yemen(74%) şi Kenya(70%).

Ţările cu cea mai mică rată a mitei din lume au fost în 2013: Danemarca, Finlanda, Japonia şi Australia, cu un nivel de circa 1%. Rata medie a mitei la nivel global a fost de 27% în 2013.[10][11]

Bibliografie

Biblia ortodoxă, http://www.bibliaortodoxa.ro/

Ghid Anticorupţie, Editura Ministerului Afacerilor Interne, 2014, https://www.igsu.ro/documente/Ghid-anticoruptie-2014.pdf

Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016, http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table

Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2013, http://www.transparency.org/cpi2013/results

 

Articole înrudite

Corupţia în România

Politică

Istorie

 

Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie Corupţie

Please follow and like us:

Note subsol:

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.