Creativitate

Creativitate

Definiție

Creativitatea (creare= (latină) a zămisli, a naşte, a făuri) este un complex de însușiri și aptitudini, care, în condiții favorabile, generează produse noi valoroase pentru societate.

Factori

Creativitatea este determinată de doi factori:

1.Vectori

Vectorii au un rol de orientare şi energizare. Cuprind toate procesele psihice reglatorii răspunzătoare de susţinerea energetică şi incitarea la acţiune.

Vectori pozitivi (care favorizează creativitatea):

1.Trebuinţe de creştere

2.Motivaţie intrinsecă

3.Nivelul ridicat al aspiraţiei

4.Interese puternice. Angajare în profesie/activitate

5.Stabilitate şi maturitate emoţională

6.Atitudini creative: iniţiativă, receptivitate faţă de nou, dorinţa de schimbare, disponibilitatea de a risca, încrederea în propria persoană, independenţă în evaluare şi autoevaluare, nonconformism intelectual şi profesional, tendinţa de a problematiza, curiozitate, respect pentru nou şi valoare.

7.Perseverenţa voinţei

Vectori negativi:

1.Trebuinţe homeostazice

2.Motivaţie extrinsecă

3.Nivelul scăzut al aspiraţiei

4.Absenţa sau nivelul scăzut al intereselor

5.Lipsa de stabilitate şi maturitate a intereselor

6.Atitudini rutiniere: tendinţa spre imitarea de modele, dependenţa de autoritate, respect exagerat faţă de tradiţie, opacitate la nou, rezistenţa la schimbare, neîncrederea în forţele proprii, delăsarea, încăpăţânarea, conformism intelectual, teama de a formula probleme, intoleranţa la ambiguitate şi contradicţii.

2.Operaţii sau sisteme operaţionale

Operaţii care sunt generatoare de nou:

1.Procedee euristice (desfăşurarea arborescentă a căutărilor; din fiecare pas se desprind mai multe căi posibile)

2.Procedeele imaginaţiei (aglutinarea, amplificarea/diminuarea, multiplicarea şi omisiunea, adaptarea, tipizarea, analogia, empatia)

3.Memorie flexibilă

4.Gândire divergentă, fluidă, laterală

5.Forţă intelectuală pentru apărarea propriilor idei

  1. Libertate în exprimare şi spontaneitate

7.Aptitudini speciale puternic dezvoltate

Operaţii rutiniere

1.Procedee algoritmice (succesiune de paşi care dacă este respectată conduce la rezultatul exact, de exemplu rezolvarea unei ecuaţii de gr.I: 2x+3=19)

2.Absenţa procedeelor imaginaţiei

3.Fidelitatea excesivă a memoriei

4.Gândire convergentă, cristalizată, verticală

5.Capacitate slabă de argumentare în sprijinul propriilor idei

6.Limba de lemn

7.Aptitudini speciale slab dezvoltate

3.Factori externi

1.Atitudinea părinţilor

Părinţii care nu sunt excesiv de autoritari sau de protectori şi care îşi încurajează copiii să-şi exprime părerile proprii au copii care sunt mai creativi. Părinţii dominatori sau protectori, care limitează libertatea copiilor au copii mai puţin creatori.

2.Atitudinea profesorilor

Unii profesori încurajează creativitatea elevilor prin: încurajarea elevilor să gândească independent, să pună întrebări, să trateze o problemă din diferite unghiuri, să-şi asume responsabilităţi. Alţi profesori inhibă creativitatea prin: rigiditate, hipercriticism, autoritarism, descurajarea libertăţii opiniilor.

Relaţia dintre inteligenţă şi creativitate

Creativitatea ştiinţifică necesită un grad de inteligenţă de minimum 110 (115 sau 120 după unii). După acest prag, o inteligenţă mai mare nu înseamnă şi o creativitate mai mare. Creativitatea artistică necesită un grad minim de inteligenţă de 95-100.

Stadii

Stadiile creativităţii sunt după Graham Wallas:

1.Faza pregătitoare

Constă în informare, documentare şi experimentare. Este o fază obligatorie, conştientă şi de lungă durată.

2.Faza incubaţiei (gestaţia, germinaţia)

Ideile se structurează într-o manieră nouă. Se desfăşoară la nivel subconştient sau chiar inconştient.

3.Faza ,,iluminării”

Este faza în care apare soluţia în conştiinţă. Faza iluminării apare fie după o activitate intensă, fie după pauze îndelungate, fie în somn.

4.Faza verificării

Se elaborează soluţia în forma finală pentru a fi comunicată.

Citate

Creativitatea înseamnă 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. (Thomas Alva Edison)

Bibliografie

Manual de psihologie, clasa a X-a, autori Elena Lupşa şi Victor Bratu, Creativitatea, pag 76-77, Editura Corvin, Deva.

https://oradeapipp.files.wordpress.com/2013/11/psihologie-clsx.pdf

 

Creativitate Creativitate Creativitate Creativitate Creativitate Creativitate Creativitate Creativitate Creativitate Creativitate Creativitate Creativitate

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.