Derivare

Derivare

Rezumat

Derivarea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului, cu ajutorul afixelor (prefixelor și sufixelor).[1]

Prefix

Prefixul este afixul care se pune înaintea rădăcinii sau temei unui cuvânt pentru a forma un nou cuvânt.

Clasificare

1.Prefixe privative : a-, des-/dez-/de-

a- Ex: apolitic, amoral

des-Ex: desprinde, descătușa, destăinui, descalifica, descentralizare, descleșta, descoase, descompleta, desconsidera, descreștere, despăgubi, desfrâu,

dez-Ex: dezlipi, dezmembra, deznădăjdui, deznoda, dezobișnui, dezordine, dezorienta, dezrobi, dezumfla, dezvinovăți

de-Ex: debloca, debarca, debusola, decolora, decongela, defăima, demachia, demasca, denatura

2.Prefixe negative: a-/an-, in-/i-, ne-

a-Ex: anormalitate, anomie, apatic, abulic,

an-Ex: anistoric, analfabetism, anorganic,

in-Ex: inexact, incert, inabil, inabordabil, inacceptabil, inaccesibil, inadmisibil, inalienabil, inapt, incalificabil, incapabil, incoerență, incomod, incompatibil, incomplet, inconsecvent, inconștient, incontestabil, incorect, incredibil, independent, indescifrabil, indezirabil

i-Ex: imoral, ilicit, ilegalitate, ilegitim, ilogic, ilizibil, imaculat, imobil, ireversibil, irațional, iresponsabil

ne-Ex: nehotărât, nealterat, neschimbat, nestricăcios, nemulțumit, nefericit, neconcludent, nerecunoscător, nedreptate, neîncredere, nelămurire, neamestec

3.Prefixe iterative (pe ideea de repetare): răs-/răz-, re-

răs-Ex: răsciti,

răz-Ex: răzgândi, răzjudecat,

re-Ex: reciti, reactualiza, realege, reaprinde, recăpăta, recăsători, reconstrui, recrea, redescoperi

4.Prefixe care redau superlativul: arhi-, extra-, hiper-, prea-, super-, supra-, ultra-

arhi-ex: arhiplin, arhicunoscut,

extra-Ex: extrafin, extraordinar,

hiper-Ex: hipersensibil, hiperaciditate, hiperemotiv, hipertensiune

prea-Ex: preacurată, preabun, preacinstit, preacuvios, preafrumoasă, preamărire, preaplin, preacurvie,

super-Ex: supergreu, Superman, supersonic, superputere

supra-Ex: supraapreciat, supracopertă, supradimensionat, supraestimat, supraexpus, supranatural, supranumit, supraomenesc, suprapopulat, suprarealist, suprasolicitat

ultra-Ex: ultrasofisticat, ultraconfortabil, ultramodern, ultrarapid, ultrasecret,

5.Prefixe delocutive (exprimă înlocuirea, devenirea, facerea): în-, de-

în-Ex: înlocui

de-Ex: depărta, destructura, demantela,

6.Prefixe locative (exprimă locul sau ierarhizarea valorică): ante-, extra-, intra-, pre-, post-, sub-, supra-, trans-

ante-Ex: antevorbitor, antebraț, antedata, antepenultima,

intra- Ex: intracarpatic, intracelular, intracontinental, intramontan, intramuscular

pre-Ex: preaviz, precontract, precuvântare, predispoziție, preexistență, prefabricat, prefigura, pregusta, preistorie, prejudecată, preziua

post-Ex: postfață, post-mortem, post-scriptum, postbelic

sub-Ex:subuman, subaprecia, submarin, subunitar, suburban, subcutanat

trans-Ex: transatlantic, transoceanic, transcarpatic

7.Prefixe de asociere: con-/com-/co-

con- Ex: consătean, concitadin, confrate

com-Ex: compatriot

co-Ex: coproprietar, coechipier, conațional

8.Prefixe cu sensul de împotrivă: anti-, contra-

Anti-Ex: anticorupție, antiinflamator, antinevralgic, antisemit, anticomunist, antifascist, antidrog, antifurt, antiteză, antiviral

Contra-Ex: contraatac, contrazice, contrafacere,contraexpertiză, contradicție, contraindicat, contrapune, contracandidat

9.Prefixe cu sensul de pentru: pro-

Ex: prodemocratic, pronazist,

10.Prefixe cu sensul de sub: hipo-

Ex: hipoacuzic, hipoglicemie

11.Prefixe care sugerează relația: inter-

Ex: internațional, interconfesional, interdisciplinar,

12.Prefixe cu sensul  de înăuntru: intra-

Ex: intravilan, intramuscular,

Dubla prefixare

Ex: pădure-împăduri-reîmpăduri.

Sufix

Definiție

Sufixul este afixul care se pune după rădăcina sau tema unui cuvânt pentru a forma cuvinte sau forme gramaticale noi.

Clasificare

Sufixele se clasifică astfel:

1.Sufixe gramaticale

Apar la schimbările de mod și timp

Ex: mod participiu: răscolit, socotit.

mod gerunziu: mirosind, socotind, plimbând

timpul mai mult ca perfect: socotise, lenevise, mirosise

2.Sufixe lexico-gramaticale

Ex: roșu – a roși (-i); școală – a școli (-i); cânta – cântare (-re), sufla-suflare (-re), grădină-a grădinări (-i)

sufixe moționale: rață – rățoi (-oi), lebădă-lebădoi, cinteză-cintezoi; gâscă – gâscan (-an), ciocârlie-ciocârlan; prieten – prietenă (-ă), amic-amică; român – româncă (-că), țăran-țărancă; bucătar – bucătăreasă (-easă), croitor-croitoreasă; frizer – frizeriță (-iță), păun-păuniță; leu – leoaică (-oaică), tigru-tigroaică

3.Sufixe lexicale

a.Diminutive:

-aș (copilaș, fluieraș, funcționăraș, paltonaș, flăcăiaș, ciobănaș),

-el (ghiozdănel, voinicel, pătrățel, pachețel, năsturel, mielușel, cântecel, carnețel, copăcel),

-ea (miorea

-ic,

-ică (curățică, băiețică, bunicică, bucățică, bonețică, pâinică)

-ice,

-ioară (soțioară, surioară, inimioară, bolnăvioară),

-ișor (demultișor, depărtișor, scumpișor, încetișor, prințișor, peștișor, norișor)

-uleț (ursuleț, omuleț, coșuleț, pomuleț, steguleț),

-uș (măgăruș, purceluș, cățeluș, cerceluș)

-uță (hăinuță, mânecuță),

-iță (cărniță),

-uc,

-ui,

-uie,

-uț, (drăguț)

-eț, (funduleț, beculeț, trenuleț)

-icică (măricică, pietricică, părticică, cărticică),

-uliță (gâzuliță, frunzuliță, căciuliță, insuliță, cruciuliță)

b.augmentative:

-an: băietan,

-ău: prostălău, tontălău,

-andru: băiețandru, copilandru, cățelandru, flăcăiandru

-ișcană: fetișcană, verișcană

-oaie: străchinoaie, căciuloaie, linguroaie, pietroaie, căsoaie

-oi: băiețoi, băltoi, biloi, cămeșoi, căsoi,

c.pentru nume de agent:

-ar: cămătar, cojocar, bugetar, arhivar, anticar, pescar

-aș: funcționăraș, actoraș, scriitoraș, simbriaș, meseriaș, căruțaș, chiriaș

-easă: bucătăreasă, croitoreasă

-eț: petrecăreț, pizmătăreț, plimbăreț, vorbăreț, cântăreț, certăreț

-agiu: zarzavagiu, țambalagiu, palavragiu, tarabagiu, mahalagiu, macaragiu, tablagiu

-ist: portretist, pamfletist, ochelarist, iluzionist, evazionist

-tor: ziditor, visător, păzitor, jucător, croitor,

-ier: manufacturier, bursier, restanțier, romancier, braconier, tușier, hotelier, textier

-er: matrițer, dispecer, tapițer, șofer, miner

d.colective:

-ărie: argintărie

-ăraie: fleșcăraie

-et: păsăret, cuconet, brădet, bănet

-ime: țărănime, muncitorime, funcționărime, scriitorime, profesorime, negustorime, mitocănime, burghezime, preoțime,

-iș: mestecăniș, bolovăniș, mlăștiniș, mărăciniș, stufăriș, zmeuriș

-iște: păduriște, păpuriște, pepeniște

e.locative:

-ărie: ceasornicărie, marochinărie, covrigărie, berărie

f.pentru denumirea unor abstracțiuni:

-anță: insignifianță, recalcitranță, echidistanță, extravaganță, nonșalanță

-etate: contrarietate, notorietate, sobrietate, pietate

-eală: chiverniseală, pălăvrăgeală, sprinteneală, învălmășeală, sclifoseală

-ie,

-ință: nerecunoștință, nechibzuință, nesocotință, obișnuință, făgăduință, stăruință, sârguință

-ime:  țărănime, muncitorime

-ism: creștinism, capitalism, comunism, ardelenism, cabotinism, servilism

-ătate: creștinătate, străinătate, însemnătate, seninătate, vecinătate

-itate: creativitate, fidelitate, durabilitate, afectivitate, sexualitate, jovialitate

-ărie,

-tură: candidatură

-oare: grandoare

-enie: lăudăroșenie, drăgălășenie, milostenie, ciudățenie, șiretenie, hâdoșenie

-iș:

-lâc: caraghioslâc, șmecherlâc, amantlâc

-șug: prieteșug, vicleșug

g.pentru denumirea unor modalități:

-âș: târâș, chiorâș

-ește: hoțește, orbește, băbește, nemțește

-iș,

-mente: literalmente, generalmente, socialmente, totalmente

h.pentru denumirea originii:

-ean: moldovean, ardelean, muntean, bănățean, clujean, bucureștean

-ac: slovac, cehoslovac, cazac, austriac,

-ian: akkadian, alsacian, canadian, brazilian, argentinian, italian, australian, elvețian

-an: german, african, american, afgan

-ar: bulgar,

-aș,

-ez: chinez, japonez, francez, englez, danez, finlandez, suedez, portughez, polonez

-it,

-iot: cipriot

i.pentru denumirea însușirilor:

-al: pictural, punctual, pasional, original, familial, esențial, caricatural

-ar: chițibușar

-aș: poznaș, pungaș, gingaș,

-at: uscat, murat, curat, lezat, blazat

-bil: nefavorabil, indezirabil, intolerabil, inabordabil, confortabil, coruptibil

-esc: calicesc, livresc

-ist: șantajist, sufletist, formalist

-iu: chiulangiu, scandalagiu, cusurgiu

-nic: vulcanic, vremelnic, îndărătnic, năstrușnic, nestatornic, statornic

-os: omenos, ingenios, insidios, imperios, dușmănos, ambițios, riguros, nemilos, fabulos

-tor: șovăitor, trădător, sfidător, iertător, gânditor, bănuitor, bârfitor

-uș: bătăuș, ghiduș,

Dubla sufixare

Ex: grădină + ar = grădinar + ie = grădinărie;

Derivarea regresivă (prin suprimarea afixelor):

Ex: cântec → cânt, prună → prun, caisă-cais, corcodușă-corcoduș

Derivarea cu sufixe și prefixe (derivare parasintetică):

Ex: îm + pădur + it = împădurit;

Bibliografie

https://lexicologialimbiiromane.ro/morfonemia/structura-morfematica-a-cuvintelor/afixe/prefixe/

https://www.scribd.com/doc/260282864/Derivarea-Cuvintelor-Cu-Prefixe

https://www.dictie.ro/sufixarea-in-limba-romana/

 

Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare Derivare

Please follow and like us:

Note subsol:

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.