Anatomie

Anatomie Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Anatomie, http://www.enciclopedie.info/anatomie/, (data citării) Definiţie Anatomia este ştiinţa care studiază structurile fiinţelor (oameni, animale, plante) şi raporturile dintre diferitele părţi componente ale acestora. Ramuri Anatomia are următoarele ramuri principale: Anatomia descriptivă Anatomia comparată Anatomia topografică Anatomia patologică. Histologia

countinue reading
, , ,