Drept

Drept Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Drept, http://www.enciclopedie.info/drept/, (data citării) Rezumat Dreptul este ştiinţa care cuprinde totalitatea legilor, regulilor şi normelor juridice care reglementează comportamentele oamenilor într-o societate şi care pot fi impuse prin forţa coercitivă a statului. Respectarea legilor drepte asigură în general

countinue reading
, , , , , , , , , ,