Pronume

Pronume Rezumat Pronumele este partea flexibilă de vorbire care ține locul unui substantiv. Pronumele pot avea forme personale (pronume personale, reflexive, de întărire, posesive) sau nepersonale (demonstrative, interogative, relative, nehotărâte, negative). Forme 1.Personale Ex: eu, tu, ei, însumi, însuși, al meu, al tău, al ei 2.Nepersonale Ex: acesta, acela, celălalt, altul, cineva Tipuri 1.Personale a.Pronume

countinue reading
, ,

Conjuncție (gramatică)

Conjuncție (gramatică) Rezumat Conjuncția (conjunctio (latină) înseamnă legătură) este partea de vorbire neflexibilă care este un cuvânt ajutător (instrument gramatical) și care face legătura între două părți de propoziție de același fel (subiecte, nume predicative, atribute, complemente) și între două propoziții. Conjuncțiile pot fi simple sau compuse. Conjuncțiile sunt coordonatoare (copulative, disjunctive, adversative și concluzive)

countinue reading
, , ,

Prepoziție

Prepoziție Rezumat Prepoziția este partea de vorbire neflexibilă care este un cuvânt ajutător (instrument gramatical) folosit la asigurarea legăturii dintre un atribut sau complement și partea de vorbire pe care o determină. Prepozițiile pot fi simple sau compuse. Unele prepoziții provin din adverbe. Unele prepoziții cer un substantiv, un pronume sau un numeral obligatoriu în

countinue reading
, , ,

Numeral

Numeral Rezumat Numeralul este partea flexibilă de vorbire care indică un număr abstract, un număr concret sau o ordine a obiectelor. Numeralele pot fi cardinale sau ordinale. Numeralele cardinale pot fi simple sau compuse. Numeralele cardinale sunt de mai multe feluri: propriu-zise, colective, multiplicative, distributive și adverbiale. Clasificare 1.Numerale cardinale Exprimă un număr abstract (fără

countinue reading
, , ,

Adjectiv

Adjectiv Rezumat Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă însușirea unui obiect. Adjectivele pot fi simple sau compuse, variabile sau invariabile. Ca parte de propoziție, adjectivul este de regulă nume predicativ sau atribut adjectival. Gradele de comparație ale adjectivului sunt: pozitiv, comparativ (de superioritate, de inferioritate, de egalitate) și superlativ (relativ de superioritate sau

countinue reading
, , ,

Articol (gramatică)

Articol (gramatică) Rezumat Articolul este partea flexibilă de vorbire cu rol de instrument gramatical pentru exprimarea cazurilor, genurilor și numărului și care individualizează obiectul denumit într-o măsură mai mare (articolul hotărât) sau mai mică (articolul nehotărât). Este singura parte flexibilă de vorbire care nu are un înțeles independent și nu poate fi o parte de

countinue reading
, , ,

Propoziția circumstanțială opozițională

Propoziția circumstanțială opozițională Definiție Propoziția circumstanțială opozițională este propoziția subordonată care indică opoziția în raport cu acțiunea din regentă. Exemple În loc să studieze, el pierde timpul cu te miri cine. Decât să mergi cu un autobuz supraîncărcat, mai bine mergi cu metroul.   Please follow and like us:

countinue reading
, , ,

Propoziția circumstanțială de relație

Propoziția circumstanțială de relație Definiție Propoziția circumstanțială de relație este propoziția subordonată care indică relația. Exemple Pentru cine e leneș, totul e greu. Referitor la ce ai propus, o să mă gândesc. Cât privește ce a spus, nu am nimic de comentat.     Please follow and like us:

countinue reading
, , ,