Verb

Verb Rezumat Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o acțiune, o stare, posesia, necesitatea, posibilitatea sau dorința. Verbele pot fi predicative sau nepredicative, tranzitive sau intranzitive. Verbul își modifică forma în funcție de persoană, număr, diateză, mod și timp. Ultimele trei sunt specifice verbului. Există 3 diateze: activă, pasivă și reflexivă. Modurile pot

countinue reading
, , , , , , , , ,