Complement

Complement Definiție Complementul este partea secundară de propoziție care determină un verb, un adverb, un adjectiv sau o interjecție cu funcție de predicat. Complement care determină un verb Începu a mânca dude. (verb la modul infinitiv) Termină de mâncat pepene (verb la modul supin) Să mergem pe munte acum. (verb la modul conjunctiv) Cumpărând strictul

countinue reading
, , , ,

Regionalism

Regionalism Definiție Regionalismul este o pronunțare, cuvânt, expresie, locuțiune, formă flexionară sau construcție sintactică specifică unei anumite regiuni. Exemple Ex: pronunțarea „frace” în loc de „frate” în Banat Curechi – varză în Moldova a umbla lela-a umbla fără rost în Moldova forma flexionară verbală lucru în loc de lucrez în Crișana Folosire Regionalismele sunt folosite

countinue reading
, , , ,

Neologism

Neologism Definiție Neologismul (cuvânt nou) este cuvântul nou, împrumutat dintr-o limbă străină sau creat în limbă prin mijloace proprii. Limba română s-a îmbogățit și modernizat prin intermediul neologismelor. Număr Lingviștii estimează că în limba română există circa 50 000 neologisme, fără a lua în considerare termenii tehnico-științifici. Împrumuturi din diferite limbi Împrumuturi din latina savantă:

countinue reading
, , , ,

Arhaism

Arhaism Rezumat Arhaismul este un fonetism, cuvânt sau o construcție veche. Arhaismele sunt folosite rar sau deloc în limbajul curent, dar apar uneori în opere literare sau filme cu caracter istoric. Exemple Ex: u final în cuvântul capú (în graiurile din vestul țării); forme gramaticale (fost-au, zis-au) ágă- „șef al poliției”, flintă- „pușcă”, pitar- „șef

countinue reading
, , , ,

Paronim

Paronim Definiție Paronimele sunt cuvintele cu formă foarte asemănătoare, dar cu înțeles diferit. Exemple Ex:oral – orar Avem un orar încărcat./ Mâine avem proba orală la română. pronume – prenume El este pronume./Prenumele lui este Viorel. a releva – a revela eminent-iminent El este un student eminent/Pericolul este iminent. familial-familiar Guvernul acordă ajutoare familiale în

countinue reading
, , , ,

Omograf

Omograf Definiție Omografele sunt cuvintele care se scriu la fel, dar se pronunță diferit. Exemple Ex: vesela (adj) – vesela (substantiv) Era (verb) – era (substantiv) Haina (substantiv) – haina (adjectiv) Copii (substantiv, singular copil)- copii (substantiv, singular copie) Umbrele (substantiv, singular umbră)- umbrele (substantiv, singular umbrelă) Zori (substantiv)-zori (verb) Voia (verb)-voia (substantiv) Zări (substantiv)-zări

countinue reading
, , , ,

Antonim

Antonim Definiție Antonimele sunt cuvintele, expresiile, afixele cu înțeles contrar altor cuvinte, expresii, afixe. Clasificare Antonimie lexicală Ex: sărac-bogat Ex: cinstit-necinsitit Ex: bine-rău Ex: alb-negru Ex: cald-rece Ex: corect-incorect Ex: Lumină-întuneric Ex: Dumnezeu-necuratul Antonimie lexico-frazeologică Bogat-ajuns la sapă de lemn a ascunde ≠ a da pe față Antonimie frazeologică Cu capul pe umeri-cu capul în

countinue reading
, , , ,

Sinonim

Sinonim Definiție Sinonimul este cuvântul, expresia sau afixul cu același sau aproape același înțeles cu alt cuvânt, afix sau altă expresie. Clasificare Sinonime lexicale (între două sau mai multe cuvinte) Ex: zăpadă, nea, omăt Ex: pantaloni-nădragi Ex: haine-țoale-bulendre Ex: frumos-arătos Ex:calculator-computer Sinonime lexico-frazeologice (între un cuvânt și o frază) Ex: a muri- a trece la

countinue reading
, , , ,