Interjecție

Interjecție Rezumat Interjecția este partea de vorbire neflexibilă care exprimă o stare fizică sau sufletească, sau un îndemn, o poruncă sau o adresare, sau imită sunetele și zgomotele din natură. Rol Interjecțiile au următoarele roluri: 1.Exprimă o stare fizică Ex: a! (plăcere), au! (durere), brr! (frig) 2.Exprimă o stare emoțională ha! (râs), huo! (revoltă, aversiune,

countinue reading
, , ,

Adverb

Adverb Rezumat Adverbul (ad înseamnă în latină pe lângă, verbum înseamnă verb) este partea de vorbire neflexibilă care determină un verb, un adverb sau un adjectiv. Adverbele pot fi simple sau compuse. Adverbele pot fi: de loc, de timp, de mod (de mod, cantitative, comparative, afirmative, negative, probabilistice). Uneori sunt folosite ca adverbe adjectivele, verbele

countinue reading
, , ,

Pronume

Pronume Rezumat Pronumele este partea flexibilă de vorbire care ține locul unui substantiv. Pronumele pot avea forme personale (pronume personale, reflexive, de întărire, posesive) sau nepersonale (demonstrative, interogative, relative, nehotărâte, negative). Forme 1.Personale Ex: eu, tu, ei, însumi, însuși, al meu, al tău, al ei 2.Nepersonale Ex: acesta, acela, celălalt, altul, cineva Tipuri 1.Personale a.Pronume

countinue reading
, ,

Conjuncție (gramatică)

Conjuncție (gramatică) Rezumat Conjuncția (conjunctio (latină) înseamnă legătură) este partea de vorbire neflexibilă care este un cuvânt ajutător (instrument gramatical) și care face legătura între două părți de propoziție de același fel (subiecte, nume predicative, atribute, complemente) și între două propoziții. Conjuncțiile pot fi simple sau compuse. Conjuncțiile sunt coordonatoare (copulative, disjunctive, adversative și concluzive)

countinue reading
, , ,

Prepoziție

Prepoziție Rezumat Prepoziția este partea de vorbire neflexibilă care este un cuvânt ajutător (instrument gramatical) folosit la asigurarea legăturii dintre un atribut sau complement și partea de vorbire pe care o determină. Prepozițiile pot fi simple sau compuse. Unele prepoziții provin din adverbe. Unele prepoziții cer un substantiv, un pronume sau un numeral obligatoriu în

countinue reading
, , ,

Numeral

Numeral Rezumat Numeralul este partea flexibilă de vorbire care indică un număr abstract, un număr concret sau o ordine a obiectelor. Numeralele pot fi cardinale sau ordinale. Numeralele cardinale pot fi simple sau compuse. Numeralele cardinale sunt de mai multe feluri: propriu-zise, colective, multiplicative, distributive și adverbiale. Clasificare 1.Numerale cardinale Exprimă un număr abstract (fără

countinue reading
, , ,

Adjectiv

Adjectiv Rezumat Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă însușirea unui obiect. Adjectivele pot fi simple sau compuse, variabile sau invariabile. Ca parte de propoziție, adjectivul este de regulă nume predicativ sau atribut adjectival. Gradele de comparație ale adjectivului sunt: pozitiv, comparativ (de superioritate, de inferioritate, de egalitate) și superlativ (relativ de superioritate sau

countinue reading
, , ,

Articol (gramatică)

Articol (gramatică) Rezumat Articolul este partea flexibilă de vorbire cu rol de instrument gramatical pentru exprimarea cazurilor, genurilor și numărului și care individualizează obiectul denumit într-o măsură mai mare (articolul hotărât) sau mai mică (articolul nehotărât). Este singura parte flexibilă de vorbire care nu are un înțeles independent și nu poate fi o parte de

countinue reading
, , ,

Propoziția circumstanțială consecutivă

Propoziția circumstanțială consecutivă Rezumat Propoziția circumstanțială consecutivă este propoziția subordonată care indică consecința (urmarea, efectul) unei acțiuni, însușiri sau cantități. Exemple Ex: Era așa încăpățânat, încât nimeni nu-l putea convinge. Situația era foarte încurcată, așa încât nu am încercat vreo rezolvare. Mâncarea era așa rece, că nu se putea mânca imediat. Era sărac de nu

countinue reading
, , ,

Propoziția circumstanțială concesivă

Propoziția circumstanțială concesivă Rezumat Propoziția circumstanțială concesivă este propoziția subordonată care indică o împrejurare care ar fi putut împiedica realizarea acțiunii exprimate de verbul din regentă sau existența însușirii exprimate de adjectivul determinat. Se desparte prin virgulă oriunde s-ar afla. Exemple Deși e decembrie, nu a nins. Cu toate că sunt obosit, te voi ajuta.

countinue reading
, , ,