Omograf

Omograf Definiție Omografele sunt cuvintele care se scriu la fel, dar se pronunță diferit. Exemple Ex: vesela (adj) – vesela (substantiv) Era (verb) – era (substantiv) Haina (substantiv) – haina (adjectiv) Copii (substantiv, singular copil)- copii (substantiv, singular copie) Umbrele (substantiv, singular umbră)- umbrele (substantiv, singular umbrelă) Zori (substantiv)-zori (verb) Voia (verb)-voia (substantiv) Zări (substantiv)-zări

countinue reading
, , , ,

Antonim

Antonim Definiție Antonimele sunt cuvintele, expresiile, afixele cu înțeles contrar altor cuvinte, expresii, afixe. Clasificare Antonimie lexicală Ex: sărac-bogat Ex: cinstit-necinsitit Ex: bine-rău Ex: alb-negru Ex: cald-rece Ex: corect-incorect Ex: Lumină-întuneric Ex: Dumnezeu-necuratul Antonimie lexico-frazeologică Bogat-ajuns la sapă de lemn a ascunde ≠ a da pe față Antonimie frazeologică Cu capul pe umeri-cu capul în

countinue reading
, , , ,

Sinonim

Sinonim Definiție Sinonimul este cuvântul, expresia sau afixul cu același sau aproape același înțeles cu alt cuvânt, afix sau altă expresie. Clasificare Sinonime lexicale (între două sau mai multe cuvinte) Ex: zăpadă, nea, omăt Ex: pantaloni-nădragi Ex: haine-țoale-bulendre Ex: frumos-arătos Ex:calculator-computer Sinonime lexico-frazeologice (între un cuvânt și o frază) Ex: a muri- a trece la

countinue reading
, , , ,

Derivare

Derivare Rezumat Derivarea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului, cu ajutorul afixelor (prefixelor și sufixelor). Prefix Prefixul este afixul care se pune înaintea rădăcinii sau temei unui cuvânt pentru a forma un nou cuvânt. Clasificare 1.Prefixe privative : a-, des-/dez-/de- a- Ex: apolitic, amoral des-Ex: desprinde, descătușa, destăinui, descalifica, descentralizare, descleșta, descoase, descompleta, desconsidera,

countinue reading
, , , , ,

Greșeli frecvente în limba română

Greșeli frecvente în limba română Rezumat Cele mai grave greșeli gramaticale sunt: dezacordurile, nefolosirea sau folosirea greșită a cratimei, nefolosirea sau folosirea greșită a virgulei și folosirea greșită a literei i la pluralul substantivelor. 1.Dezacorduri a.Dezacordul între subiect și predicat Greșit:„La RATB s-a dus cei mai mulți [bani]: 78 de milioane de lei” – corect:

countinue reading
, , , ,

Virgulă (gramatică)

Virgulă (gramatică) Rezumat Virgula este un semn de punctuație cu care sunt notate pauzele scurte din vorbire dintre cuvinte (în cadrul propoziției) sau dintre propoziții (în cadrul frazei). Putem afla dacă punem sau nu virgulă prin repetarea cu voce tare a propoziției sau frazei și identificarea eventualelor pauze mici apărute în vorbire. A.În propoziție Situații

countinue reading
, , ,

Substantiv

Substantiv Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Substantiv, http://www.enciclopedie.info/substantiv/, (data citării) Definiţie Substantivul= partea de vorbire flexibilă (care îşi schimbă forma în vorbire)care exprimă lucruri (masă, bloc), fiinţe (salcâm, lebădă, tânăr), fenomene (ploaie, fulger), însuşiri (înţelepciune, blândeţe, smerenie), stări sufleteşti (plăcere, neplăcere, bucurie),

countinue reading
, , , , , , ,

Lingvistică

Lingvistică Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Lingvistică, http://www.enciclopedie.info/lingvistica/, (data citării) Definiţie Lingvistica este ştiinţa care se ocupă cu limba şi legile ei de dezvoltare. Tipuri Lingvistica sincronică se ocupă cu faptele de limbă aşa cum sunt ele la un moment dat. Lingvistica diacronică

countinue reading
, , , ,