Derivare

Derivare Rezumat Derivarea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului, cu ajutorul afixelor (prefixelor și sufixelor). Prefix Prefixul este afixul care se pune înaintea rădăcinii sau temei unui cuvânt pentru a forma un nou cuvânt. Clasificare 1.Prefixe privative : a-, des-/dez-/de- a- Ex: apolitic, amoral des-Ex: desprinde, descătușa, destăinui, descalifica, descentralizare, descleșta, descoase, descompleta, desconsidera,

countinue reading
, , , , ,