Logică

Logică Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Logică, http://www.enciclopedie.info/logica/, (data citării) Rezumat Logica este ştiinţa care studiază formele (concepte, judecăţi, raţionamenteşi legile gândirii, demonstraţia şi condiţiile raţionării corecte. Logica şi matematica sunt instrumente ale gândirii. Studiul logicii şi matematicii dezvoltă gândirea abstractă, teoretică, simbolică. Aristotel

countinue reading
, , , , , , , , , , , , ,