Sinonim

Sinonim Definiție Sinonimul este cuvântul, expresia sau afixul cu același sau aproape același înțeles cu alt cuvânt, afix sau altă expresie. Clasificare Sinonime lexicale (între două sau mai multe cuvinte) Ex: zăpadă, nea, omăt Ex: pantaloni-nădragi Ex: haine-țoale-bulendre Ex: frumos-arătos Ex:calculator-computer Sinonime lexico-frazeologice (între un cuvânt și o frază) Ex: a muri- a trece la

countinue reading
, , , ,