Gen literar

Gen literar Rezumat Majoritatea autorilor consideră că există 3 genuri literare (epic, liric și dramatic). Alții adaugă și alte 4: oratoric, didactic, istoric și epistolar. Genul epic, care este definit de faptele povestite, cuprinde următoarele specii literare: legenda, basmul, povestea, balada, epopeea, snoava, fabula, parabola, poemul în rare cazuri, anecdota, povestirea, schița, nuvela, romanul, reportajul,

countinue reading
, , ,