Verb

Verb Rezumat Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o acțiune, o stare, posesia, necesitatea, posibilitatea sau dorința. Verbele pot fi predicative sau nepredicative, tranzitive sau intranzitive. Verbul își modifică forma în funcție de persoană, număr, diateză, mod și timp. Ultimele trei sunt specifice verbului. Există 3 diateze: activă, pasivă și reflexivă. Modurile pot

countinue reading
, , , , , , , , ,

Predicat

Predicat Rezumat Predicatul este partea principală de propoziție (alături de subiect) care exprimă o acțiune (predicat verbal), o stare (predicat verbal) sau o însușire (predicat nominal). Propoziția are prin definiție un singur predicat, exprimat sau neexprimat. Fraza are prin definiție mai multe predicate. Predicatul poate fi verbal sau nominal. Definiție Predicatul este partea principală de

countinue reading
, , , , ,

Părți de vorbire

Părți de vorbire Rezumat Părțile de vorbire cu înțeles independent (substantiv, adjectiv, numeral, pronume, verb, adverb, unele interjecții) devin părți de propoziție (subiect, predicat, atribut, complement) când fac parte dintr-o propoziție. Părțile de vorbire fără înțeles independent (articolul, prepoziția și conjuncția) au rolul de instrumente gramaticale. Definiții Substantivul Substantivul= partea de vorbire flexibilă (care îşi

countinue reading
, , , , , , , , , ,