Familie

Familie

Citare

Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării:

Enciclopedie.info, Familie, http://www.enciclopedie.info/familie/, (data citării)

Rezumat

Verighete
Verighete. Licenţă: Domeniul Public. Sursa: http://maxpixel.freegreatpicture.com/Finger-Rings-Finger-Ring-Wedding-Rings-1659845

Familia este cadrul legitim al viețuirii dintre un bărbat și o femeie, care anterior s-au căsătorit în biserică, făcând jurământul de credință în fața lui Dumnezeu. Familia are rolul de a fi scut împotriva singurătății (Fac2.18, Eccl4.10) și este făcută pentru ajutorarea potrivită reciprocă (Fac2.18), inclusiv prin ridicarea celui ce cade (Eccl4.10)  și împotriva dușmanilor (Eccl4.12). Iubirea trupească între soţ şi soţie are rolul de a feri de desfrânare (1Cor7.2-5, Eccl4.11), reprezintă o datorie reciprocă și are rolul de a  împlini planul lui Dumnezeu de a umple și supune pământul prin nașterea de copii (Fac1.27-28). Funia împletită în trei (soţul, soţia și Dumnezeu) nu se rupe ușor (Eccl 4.12). Cea mai potrivită vârstă pentru întemeierea unei familii este tinerețea (Prov5.18, 2.17, Ioil 1.8, Mal 2.14-15). Căsătoria presupune lăsarea vechii familii de către soț și soție (Fac2.24) și întemeierea uneia noi,  precum familia din rai a lui Adam și Eva (Fac2.18-24. Mt19.4). Studiile științifice au arătat că mesele în familie frecvente cresc performanța școlară, reduc cu 50% riscul ulterior de a fuma sau de a consuma droguri și favorizează considerabil dezvoltarea generală a copiilor.

Prima familie

Cea dintâi familie, dintre Adam și Eva, s-a întemeiat în rai, având ca preot şi martor pe Însuşi Dumnezeu. „Şi a făcut Dumnezeu pe om, după chipul Său; după chipul Lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: creşteţi şi va înmulţiţi şi umpleţi pământul” (Fac.1, 27-28)

Intimitatea

Biserica Kretzulescu, biserică ortodoxă roşie în Bucureşti vara, familie
Biserica Kretzulescu. Autor: Vladimir Adrian Maftei. Data: 28.03.2017. Licenţă: Toate Drepturile Rezervate

Cei doi soți, care au fost uniţi de Dumnezeu în biserică, alcătuiesc un singur trup: ,,de aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei doi vor fi un trup” (Fac2.24, Mt19.5). Apostolul Pavel scrie:,,Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul; asemenea nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. (1Cor7.4) Soțul și soția nu se vor lipsi unul de celălalt decât pentru o vreme, prin bună învoială, pentru a se îndeletnici cu postul și rugăciunea, pentru a evita ispitirea de către cel rău.(1Cor7.5) Bărbatul trebuie să se bucure de nevasta tinereții sale, care este ca o cerboaică şi ca o căprioară, şi să fie îmbătat şi desfătat de dragostea ei şi astfel izvorul său va fi binecuvântat.(Prov5.15-10)

Educația copiilor

Copiii sunt moştenirea Domnului, răsplata rodului pântecului, scrie psalmistul(Ps126.3). Copiii părinţilor tineri sunt ca săgeţile în mâinile celui viteaz (Ps126.4). Copiii vor fi de folos părinţilor împotriva duşmanilor (Ps126.5) Soția va fi mântuită prin naşterea de copii, dacă aceştia stăruiesc în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.(1Tim2.15)[1]

Soția creștină

Soţia creştină trebuie să evite cu orice chip să fie curvă. (Prov12.4,

Deut24.1-4). Femeia curvă este o carie (sau un putregai) în oasele lui.(Prov12.4) Adulterul reprezintă singurul motiv legitim de divorţ, spune Iisus.(Mat19.3-9, Mt5.31-32, Deut24.1-4). O femeie curvă poate fi recunoscută după îmbrăcăminte.(Prov7.10).

Femeia nu trebuie să fie certăreaţă: ,,Mai degrabă să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o femeie certăreaţă şi într-o casă mare”, scrie Solomon.(Prov21.9, 25.24). Certurile femeii sunt ,,ca un jgheab care curge întruna” (Prov19.13, 27.15). Cel care vrea să oprească o femeie certăreaţă parcă vrea să oprească vântul sau să ţină în mâna dreaptă untdelemn (Prov27.16). Femeia care este şi gâlcevitoare şi supărăcioasă este şi mai rea: Mai bine să locuieşti în pustiu decât cu o femeie certăreaţă şi supărăcioasă. (Prov21.19).

Femeia trebuie să fie supusă bărbatului(Fac3.16, 1Pet3.1-6, 1Cor14.34, Efes5.22-24, Col3.18, Tit2.5) în Domnul (adică dacă cele dorite de bărbat nu contravin poruncilor şi valorilor creştine) (Efes 5.22, Col 3.18)[2]. Bărbatul trebuie să fie capul femeii tot aşa precum Hristos este capul Bisericii (Efec5.23-24). Femeia trebuie să se teamă de bărbat(Efes5.33).

Supunerea față de bărbat este una din pedepsele date de Dumnezeu Evei pentru păcatul de a fi mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului și, prin ea, urmașelor ei, stă scris în Cartea Facerii(Fac3.17)

Femeia este ,,un vas mai slab”, care trebuie să se bucure de cinstire din partea soţului pentru că ea este, ca şi el, moştenitoare a harului vieţii, spune apostolul Petru. Şi astfel rugăciunea soţului nu va fi împiedicată. (1Pet3.7)

Podoaba femeilor trebuie să fie nu împletirea părului, podoabele de aur sau hainele, ci un duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, scrie apostolul Petru (1Pet3.7).

Înţeleptul Solomon scria: ,,Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc”. (Prov11.22)

Una din îndatoririle soției creștine este să vadă de treburile casei (Tit 2.5, Prov31.13-31)

Un portret al femeii ideale creștine, harnică şi făcând comerţ, este zugrăvit în ,,Proverbele lui Solomon” (Prov31.10-31). Tavita, zisă şi Căprioara, care era plină de fapte bune şi milostivă, se îndeletnicea şi cu confecţionarea de haine (FA 9.36-41)

O purtare curată şi sfioasă a femeii poate fi o propovăduire negrăită, dar rodnică pentru soţul ei necredincios, care se poate întoarce spre adevărata credinţă creştină, spune apostolul Petru (1 Pet3.1-2)

Solomon scrie că o femeie bună, înţeleaptă este un dar de mare preţ de la Dumnezeu.(Prov18.22, 19.14)

Soțul creştin

Soțul trebuie să-şi iubească femeia ca pe sine însuşi.(Efes5.33).

Apostolul Petru spune:,, Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii că unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.”(1Pet3.7).

Dușmanii familiei

Cei mai mari dușmani ai familiei sunt adulterul, avortul, divorțul, libertinajul și concubinajul, constituirea legală a cuplurilor de persoane homosexuale sau lesbiene și adoptarea copiilor de către asemenea cupluri şi producerea copiilor de către persoane necăsătorite pe cale artificială.[3]

Mesele în familie

Un studiu din 1994 pe 2.000 de elevi de liceu a arătat că elevii care luau cina în familie de 4 sau mai multe ori pe săptămână înregistrau rezultate şcolare mai bune decât cei care luau masa împreună cu familia de 3 sau mai puţin de 3 ori pe săptămână.

Un studiu recent arată că acei copii care iau masa în familie frecvent (de cinci ori sau mai mult pe săptămână) sunt cu 50% mai puţin expuşi riscului de a fuma sau consuma droguri mai târziu în raport cu prietenii lor, care doar rareori mănâncă împreună cu familia. Studiul s-a desfăşurat timp de 10 ani la Centrul Naţional pentru adicţii şi abuz de droguri al Universităţii Columbia din SUA.

Un alt studiu, realizat de cercetătorii de la Harvard, care au urmărit 65 de copii timp de 8 ani, a analizat care dintre activităţile acestora (printre care jocul, cititul poveştilor, evenimentele familiale şi alţi factori) i-au ajutat cel mai mult dezvoltarea ulterioară. Mesele în familie au ieşit pe primul loc.[4][5][6][7]

Actualitate

Adulţi tineri care locuiesc cu părinţii

În 2011 circa 48% din adulţii între 18-30 de ani din Europa locuiau cu părinţii. 34% din adulţii între 25-29 de ani care aveau o slujbă locuiau cu părinţii în 2011. 22% din tinerii adulţi europeni se luptau să-şi încălzească locuinţa sau să-şi cumpere haine noi în 2011, cu 6% mai mult decât în 2007.[8]

 

Articole înrudite

Biserică

Biserica Ortodoxă Română

Rugăciune

 

Bibliografie

1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2

2) Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, Tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Şi cu binecuvântarea şi purtarea de grijă Înalt Prea Sfinţitului IUSTINIAN

Patriarhul României la anul 1952 de Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, retipărită în anul 1992 la Bucureşti, în anul 1993 la Cluj iar în anul 1996 la Iaşi, . Ediţie electronică, Apologeticum, Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal.Această lucrare este destinată tuturor iubitorilor de spiritualitate creştină ortodoxă şi de istoria neamului românesc. Ea poate fi utilizată, copiată şi distribuită LIBER cu menţionarea sursei.Culegere şi editare : Anonim,Digitalizare pdf : Apologeticum. La prezenta ediţie electronică au fost confruntate textele publicate în ediţia primă din 1952 şi cea din 1996., ©http://teologie.md/index.files/doc/Catehism.pdf

3) Familia creștină azi, Corneliu Muha in Religie, auxiliar didactic pentru clasa a XI-a, pag 18, Editura Sf.Mina, Iași, 2012, ediția a II-a revizuită. Realizat în conformitate cu noua programă aprobată  de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării

 

Please follow and like us:

Note subsol:

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.