Reprezentare

Reprezentare

Definiţie

Reprezentarea este procesul psihic cognitiv senzorial de reflectare mijlocită, selectivă şi schematică a proprietăţilor concrete mai mult sau puţin semnificative ale obiectelor şi fenomenelor care au fost anterior percepute de subiect.

Calitatea

Calitatea reprezentărilor este dată de:

-calitatea percepţiei (acurateţe, precizie, completitudine)

-contextul receptării (legătura cu motivaţia, cu afectivitatea şi cu activitatea)

Uneori este suficient să avem o singură percepţie foarte puternic încărcată afectiv pozitiv sau negativ, iar reprezentarea ei se va forma foarte uşor o lungă perioadă de timp, chiar şi toată viaţa.

-frecvenţa percepţiilor

-durata între momentul perceperii şi momentul reactualizării imaginii secundare (prin reprezentare)

Momentul formării

Reprezentarea se formează şi se consolidează mai târziu decât percepţia. Prima formă de reprezentare este schema obiectului permanent, la 8-10 luni.

Între concret şi abstract

Reprezentarea este un proces psihic care se situează între concret şi abstract.

Comparaţia cu percepţia

Asemănări:

-procese de cunoaştere

-fenomene intuitive: oferă imagini concrete

-determină efecte fiziologice (percepţia şi reprezentarea unei salate de fructe determină salivaţia)

-oferă informaţii despre obiecte şi fenomene

Percepţia oferă un volum mai mare de informaţii şi este mai clară

Deosebiri:

-reprezentarea se produce în absenţa obiectului, percepţia are loc în prezenţa obiectului

-percepţia reflectă obiectul în mod clar şi precis. Reproducerea implică o prelucrare a datelor perceptive, nefiind o reproducere fidelă.

-percepţia cuprinde însuşirile esenţiale şi neesenţiale ale obiectului, pe când reprezentarea este schematizată, adică cuprinde doar însuşirile considerate importante.

Clasificare

-după prezenţa elementului de noutate (cf Jean Piaget)

1.Reprezentări reproductive

Se bazează pe percepţiile anterioare, fiind utilizată memoria.

2.Reprezentări anticipative

Se referă la mişcări sau schimbări care nu au fost percepute anterior.

Sunt rezultatul operaţiilor gândirii şi procedeelor imaginaţiei.

-după predominarea unei modalităţi senzoriale

1.Reprezentări vizuale

2.Reprezentări auditive

3.Reprezentări motorii

4.Reprezentări gustative

Tipuri de oameni

J.M. Charcot identifica trei tipuri de oameni:

1.Tipul vizual (care ,,vede” pagina cărţii)

2.Tipul auditiv (care ,,aude” vorbele, de exemplu ale unui profesor care a predat lecţia anterior)

3.Tipul verbo-motor (care pentru a memora citeşte cu glas tare un text)

M.V. Eysenck şi M.T. Keane, reprezentanţi ai curentului cognitivist în psihologie, fac distincţia între:

1.Reprezentări externe

2.Reprezentări interne

a.Picturale (imaginea unui măr)
b.Lingvistice (,,Acesta este un măr”)

-după gradul de generalitate

1.Individuale

Se referă la unele obiecte, fiinţe deosebit de semnificative pentru cineva

Ex: casa natală, o anumită jucărie, un tablou favorit, o fotografie specială, imaginile rudelor, prietenilor

2.Generale

Reflectă şi caracteristici comune mai multor obiecte, cu ajutorul sintezei şi operaţiilor de clasificare. Conţinutul reprezentărilor generale este format din însuşiri semnificative, caracteristice. Conţinutul noţiunilor este format din însuşiri esenţiale şi necesare.

-după gradul de abstractizare

1.cu grad moderat de abstractizare

Se disting prin familiaritate, figurativitate (concreteţe)

2.cu grad înalt de abstractizare

Nu sunt familiare şi au un grad înalt de abstractizare

Rolul reprezentărilor

1.Reprezintă materia primă pentru gândire şi imaginaţie

2.Permit concretizarea gândirii verbal-abstracte

3.Reprezintă una din sursele importante de informaţie

4.Permit orientarea în spaţiu

5.Readuc în minte imaginile percepute anterior

6.Sprijin pentru construirea sensului cuvintelor

7.Suport intuitiv pentru desfăşurarea unor raţionamente

De exemplu în geometrie

Bibliografie

Manual de psihologie, clasa a X-a, autori Elena Lupşa şi Victor Bratu, Reprezentarea, pag 20-23, Editura Corvin, Deva.

https://oradeapipp.files.wordpress.com/2013/11/psihologie-clsx.pdf

 

Reprezentare Reprezentare Reprezentare Reprezentare Reprezentare Reprezentare Reprezentare Reprezentare Reprezentare Reprezentare

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.