Afectivitate

Afectivitate Definiție Afectivitatea reflectă raportul de concordanță sau discordanță între stările interne (factori motivaționali) și factorii externi, sub forma unor trăiri specifice. Afectivitate și trebuințe Satisfacerea trebuințelor generează bucurie, plăcere, entuziasm. Nesatisfacerea trebuințelor generează tristețe, neplăcere, frustrare, deprimare. Subiectivitate Este importantă valoarea obiectului pentru subiect. Același obiect poate genera trăiri afective diferite unor persoane diferite

countinue reading
, , , , , ,

Vârstele omului

Vârstele omului Vârstele mici (3/10-11 ani) Se caracterizează prin: -memoria este foarte receptivă și plastică -gândirea este concretă; gândirea este egocentrică: copilul nu face diferență între punctul său de vedere, dorințele și plăcerile sale și aspectele reale ale lumii. -imaginația este foarte vie și fantastică, depășind realitatea -curiozitatea este foarte mare -atenția capătă în timp

countinue reading
, , , ,

Personalitate

Personalitate Definiție Personalitatea este sistemul însușirilor stabile specifice unei persoane, care își pun amprenta decisiv asupra manifestărilor psihocomportamentale ale acesteia. Factorii de dezvoltare a personalității 1.Ereditatea Ereditatea este însușirea fundamentală a materiei vii de a transmite din generație în generație mesaje de specificitate, sub forma codului genetic. Pe plan psihic, ea este un complex de

countinue reading
, , , ,

Senzație

Senzație Definiție Senzațiile sunt procese cognitive senzoriale elementare de cunoaștere a însușirilor concrete, luate separat, ale obiectelor și fenomenelor, când acestea stimulează receptorul unui singur organ de simț. Sunt realizate separat doar rareori, de obicei sunt integrate în percepții. Calități 1.Modalitatea Modalitatea exprimă dependența senzațiilor de: -acțiunea unei anumite categorii de stimuli (luminoși, sonori, mecanici,

countinue reading
, , , , , , , , , , , ,

Relație interpersonală

Relație interpersonală Definiție Relațiile interpersonale sunt relații psihologice, conștiente și directe între persoane. Au și un caracter formativ moral, în bine sau în rău. Tipuri Relațiile interpersonale pot fi 1.după nevoile și trebuințele persoanelor implicate a.Relații de intercunoaștere O relație interpersonală presupune și o cunoaștere progresivă a persoanelor. O eroare des întâlnită este inerția percepției:

countinue reading
, , , , , , ,

Percepție

Percepție Definiție Percepția este procesul cognitiv senzorial prin care cunoaștem obiectul când acesta acționează asupra organelor de simț. Sunt cunoscute toate însușirile concrete ale obiectului, atât cele importante, cât și cele secundare. Legi 1.Legea integralității (structuralității) Legea integralității exprimă faptul că un obiect este văzut ca integral, ca întreg, ca un ansamblu organizat și nu

countinue reading
, ,

Opinie publică

Opinie publică Definiție Opinia publică este rezultatul procesului psihosociologic de agregare a judecăților evaluative, atitudinilor și credinței referitoare la o problemă socială a unui număr semnificativ de persoane, care se exprimă verbal deschis. Condiții Condițiile existenței unei opinii publice: -existența unei probleme importante care suscită păreri contradictorii O problemă evidentă (de exemplu un adevăr matematic

countinue reading
,

Metodele psihologiei

Metodele psihologiei 1.Metoda observației Urmărește 2 aspecte: -latura stabilă a personalității (înălțime, greutate, lungimea membrelor, forma și mărimea capului) -latura dinamică a personalității (comportamentul în situații concrete) Condițiile unei bune observații: 1.să fie făcută cu scop și cu un plan dinainte stabilit 2.să fie bine selectată situația în care iese la iveală cel mai bine

countinue reading
, , , , ,

Lider

Lider Procesul de conducere este procesul în care un membru al grupului îi influențează pe ceilalți membri ai grupului în vederea atingerii unor scopuri specifice grupului. Tipuri Există mai multe tipuri de lider: 1.Lider formal Este cel oficial, ales sau numit, cu responsabilități clar delimitate, înscrise de regulă în documente oficiale 2.Lider informal Este liderul

countinue reading
, , , , , , , ,