Creștinism

Creștinism Rezumat Creștinismul este singura religie adevărată dintre religiile lumii. Iisus Hristos este întemeietorul creștinismului. Biblia este cartea sacră a creștinilor. Între religii Creștinismul este singura religie care conține adevărurile fundamentale despre creatorul lumii, crearea universului, istoria umanității, condiția umană și a celorlalte ființe și sfârșitul istoriei. Celelalte religii sunt doar niște rătăciri ale spiritului

countinue reading
, , , , , , , , ,

Apostolul Pavel

Apostolul Pavel Rezumat Apostolul Pavel este apostolul neamurilor (păgânilor) (FA 22.21). Este autorul a 14 epistole care fac parte din Noul Testament. Teolog de frunte al creștinismului timpuriu. Nume Înainte de convertire a purtat numele Saul (FA 9.14). După convertire numele său a fost Pavel.(FA 13.9) Oraș natal S-a născut în Tars, capitala provinciei Cilicia.(FA

countinue reading
, ,

Apostolul Petru

Apostolul Petru Rezumat Apostolul Petru a fost unul din cei 12 apostoli ai lui Iisus.(Mt 10.2) Este considerat primul papă de catolici. Localitate natală Era din Betsaida. Nume Numele său de botez a fost Simon. După ce a devenit apostol, numele său, pus de Iisus, a fost Petru (piatră). Familia A fost fiul lui Iona

countinue reading
, ,

Luca Evanghelistul

Luca Evanghelistul Rezumat Luca Evanghelistul a fost unul din cei 4 evangheliști. A fost ucenicul apostolului Pavel. Oraș natal Luca s-a născut în Antiohia Siriei. Meserii A fost doctor. (Col 4.14) Sfânta Tradiție afirmă că Luca a fost pictor și primul iconar. El a pictat prima icoană a Maicii Domnului cu Iisus în brațe și

countinue reading
, ,

Marcu Evanghelistul

Marcu Evanghelistul Rezumat Evanghelistul Marcu este unul din cei 4 evangheliști. A fost ucenic al lui Petru. Nume Numele său evreiesc era Ioan, iar numele său roman era Marcu.(FA 12.12) Oraș natal S-a născut la Cirene, din Pentapolis, Africa. Familie Marcu a fost vărul lui Barnaba.(Col 4.10) Evanghelia A scris evanghelia care îi poartă numele.

countinue reading
, ,

Matei Evanghelistul

Matei Evanghelistul Rezumat Matei Evanghelistul a fost unul din cei 4 evangheliști și unul din cei 12 apostoli aleși de Iisus Hristos.(Mt 10.2-3) Orașul natal Matei locuia în Capernaum.(Mc2.1-14) Familie Era fiul lui Alfeu(Mc 2.14) și frate cu Iacob (Iacov).(Mt.10.3) Nume Inițial numele său era Levi.(Lc 5.27). După ce a devenit apostol, numele său a

countinue reading
, , ,

Protestantism

Protestantism Rezumat Protestantismul este o confesiune creştină care apare în istoria Bisericii în sec al XVI-lea, ca o reacţie împotriva papalităţii şi abuzurilor Bisericii Romano-Catolice. Reprezentanţii acestei mişcări au fost Martin Luther (Germania), Jean Calvin (Franţa) şi Huldrych (sau Ulrich) Zwingli (Elveţia), care sunt întemeietorii celor trei curente din protestantism: luteranismul, calvinismul şi zwinglianismul. Protestanţii

countinue reading
, , , , , , , ,

Ortodoxie

Ortodoxie Definiţie Ortodoxia este confesiunea creştină care a rămas fidelă dogmelor, tradiţiei, cultului şi organizării bisericeşti stabilite de cele şapte sinoade ecumenice din secolele 4-8. Ortodoxia a format Biserica Răsăriteană (Biserica Ortodoxă sau Biserica Greacă sau Biserica Bizantină) şi catolicismul a format Biserica Apuseană (Biserica Catolică). Ca număr de credincioşi, ortodocşii sunt pe locul al

countinue reading
, , , ,