Deal

Deal Rezumat Dealul este o formă de relief care constă dintr-o ridicătură a scoarței pământului, care este mai mică decât muntele. Înălțime Există accepțiuni diferite cu privire la limita minimă și limita maximă de înălțime. Culoarea galbenă pe hartă Dealurile sunt colorate în galben pe hărți. Vegetație Pădurile de foioase (stejarul, fagul, frasinul, etc) sunt

countinue reading
,