Pedagogie

Pedagogie Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Pedagogie, http://www.enciclopedie.info/pedagogie/, (data citării) Rezumat Pedagogia (gr. pais, paidos „copil” + agoge „conducere”) este ştiinţa educaţiei, în special a copiilor şi tinerilor. Se ocupă cu studiul principiilor şi metodelor de instruire a oamenilor în special pentru exercitarea

countinue reading
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,