Fotografie

Fotografie Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Fotografie, http://www.enciclopedie.info/fotografie/, (data citării) Rezumat Fotografia (photos-lumină, graphein-a desena) este ramura artistică apărută în 1825, în care imaginea obţinută cu ajutorul aparatului de fotografiat, este fixată ulterior pe un alt suport (hârtie fotografică, memoria calculatorului, diverse

countinue reading
, , , , , , , ,