Interjecție

Interjecție Rezumat Interjecția este partea de vorbire neflexibilă care exprimă o stare fizică sau sufletească, sau un îndemn, o poruncă sau o adresare, sau imită sunetele și zgomotele din natură. Rol Interjecțiile au următoarele roluri: 1.Exprimă o stare fizică Ex: a! (plăcere), au! (durere), brr! (frig) 2.Exprimă o stare emoțională ha! (râs), huo! (revoltă, aversiune,

countinue reading
, , ,

Părți de vorbire

Părți de vorbire Rezumat Părțile de vorbire cu înțeles independent (substantiv, adjectiv, numeral, pronume, verb, adverb, unele interjecții) devin părți de propoziție (subiect, predicat, atribut, complement) când fac parte dintr-o propoziție. Părțile de vorbire fără înțeles independent (articolul, prepoziția și conjuncția) au rolul de instrumente gramaticale. Definiții Substantivul Substantivul= partea de vorbire flexibilă (care îşi

countinue reading
, , , , , , , , , ,