Filozofie

Filozofie Rezumat Filozofia (sau filosofia, grecesul philos „iubitor” + sophia „înțelepciune”) este un domeniu al cunoașterii care cuprinde totalitatea concepțiilor despre lume și viață ale diverșilor gânditori. Domenii Domenii: -ontologia (teoria existenței) (Dumnezeu, univers, îngeri, demoni, oameni, stat, animale, plante) -gnoseologia (teoria cunoașterii) (rațiune, simțuri, revelația dumnezeiască, adevărul, erorile) -etica (teoria despre morală) (teoria despre

countinue reading
, , , , , , , , , , ,

Termen

Termen Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Termen, http://www.enciclopedie.info/termen/, (data citării) Definiţie Termenul este o expresie care desemnează obiecte, fiinţe, fenomene, caracteristici, relaţii, reale sau imaginare. Logica studiază termenii. Clasificare Termeni generali şi singulari Termeni generali: carte, număr întreg, fiu, tigru Termeni singulari:

countinue reading
, ,

Clasificare

Clasificare Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Clasificare, http://www.enciclopedie.info/clasificare/, (data citării) Definiţie Clasificarea este operaţia prin care obiectele dintr-o mulţime dată (numită şi domeniu sau univers al clasificării) sunt repartizate în clase de obiecte (sau submulţimi) în funcţie de un anumit criteriu. Reguli Regula

countinue reading
, ,

Inducţie

Inducţie Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Inducţie, http://www.enciclopedie.info/inductie/, (data citării) Definiţie Inducţia este raţionamentul care trece de la particular la general, de la anumite cazuri particulare la un caz mai general. Alături de deducţie, inducţia este un raţionament studiat în logică şi folosit

countinue reading
, , , , ,

Logică

Logică Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Logică, http://www.enciclopedie.info/logica/, (data citării) Rezumat Logica este ştiinţa care studiază formele (concepte, judecăţi, raţionamenteşi legile gândirii, demonstraţia şi condiţiile raţionării corecte. Logica şi matematica sunt instrumente ale gândirii. Studiul logicii şi matematicii dezvoltă gândirea abstractă, teoretică, simbolică. Aristotel

countinue reading
, , , , , , , , , , , , ,