Pronume

Pronume Rezumat Pronumele este partea flexibilă de vorbire care ține locul unui substantiv. Pronumele pot avea forme personale (pronume personale, reflexive, de întărire, posesive) sau nepersonale (demonstrative, interogative, relative, nehotărâte, negative). Forme 1.Personale Ex: eu, tu, ei, însumi, însuși, al meu, al tău, al ei 2.Nepersonale Ex: acesta, acela, celălalt, altul, cineva Tipuri 1.Personale a.Pronume

countinue reading
, ,

Numeral

Numeral Rezumat Numeralul este partea flexibilă de vorbire care indică un număr abstract, un număr concret sau o ordine a obiectelor. Numeralele pot fi cardinale sau ordinale. Numeralele cardinale pot fi simple sau compuse. Numeralele cardinale sunt de mai multe feluri: propriu-zise, colective, multiplicative, distributive și adverbiale. Clasificare 1.Numerale cardinale Exprimă un număr abstract (fără

countinue reading
, , ,

Articol (gramatică)

Articol (gramatică) Rezumat Articolul este partea flexibilă de vorbire cu rol de instrument gramatical pentru exprimarea cazurilor, genurilor și numărului și care individualizează obiectul denumit într-o măsură mai mare (articolul hotărât) sau mai mică (articolul nehotărât). Este singura parte flexibilă de vorbire care nu are un înțeles independent și nu poate fi o parte de

countinue reading
, , ,

Substantiv

Substantiv Citare Dacă vreţi să citaţi acest articol copiaţi textul de mai jos, adăugând la sfârşit data citării: Enciclopedie.info, Substantiv, http://www.enciclopedie.info/substantiv/, (data citării) Definiţie Substantivul= partea de vorbire flexibilă (care îşi schimbă forma în vorbire)care exprimă lucruri (masă, bloc), fiinţe (salcâm, lebădă, tânăr), fenomene (ploaie, fulger), însuşiri (înţelepciune, blândeţe, smerenie), stări sufleteşti (plăcere, neplăcere, bucurie),

countinue reading
, , , , , , ,