Verb

Verb Rezumat Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o acțiune, o stare, posesia, necesitatea, posibilitatea sau dorința. Verbele pot fi predicative sau nepredicative, tranzitive sau intranzitive. Verbul își modifică forma în funcție de persoană, număr, diateză, mod și timp. Ultimele trei sunt specifice verbului. Există 3 diateze: activă, pasivă și reflexivă. Modurile pot

countinue reading
, , , , , , , , ,

Interjecție

Interjecție Rezumat Interjecția este partea de vorbire neflexibilă care exprimă o stare fizică sau sufletească, sau un îndemn, o poruncă sau o adresare, sau imită sunetele și zgomotele din natură. Rol Interjecțiile au următoarele roluri: 1.Exprimă o stare fizică Ex: a! (plăcere), au! (durere), brr! (frig) 2.Exprimă o stare emoțională ha! (râs), huo! (revoltă, aversiune,

countinue reading
, , ,

Adverb

Adverb Rezumat Adverbul (ad înseamnă în latină pe lângă, verbum înseamnă verb) este partea de vorbire neflexibilă care determină un verb, un adverb sau un adjectiv. Adverbele pot fi simple sau compuse. Adverbele pot fi: de loc, de timp, de mod (de mod, cantitative, comparative, afirmative, negative, probabilistice). Uneori sunt folosite ca adverbe adjectivele, verbele

countinue reading
, , ,

Conjuncție (gramatică)

Conjuncție (gramatică) Rezumat Conjuncția (conjunctio (latină) înseamnă legătură) este partea de vorbire neflexibilă care este un cuvânt ajutător (instrument gramatical) și care face legătura între două părți de propoziție de același fel (subiecte, nume predicative, atribute, complemente) și între două propoziții. Conjuncțiile pot fi simple sau compuse. Conjuncțiile sunt coordonatoare (copulative, disjunctive, adversative și concluzive)

countinue reading
, , ,

Prepoziție

Prepoziție Rezumat Prepoziția este partea de vorbire neflexibilă care este un cuvânt ajutător (instrument gramatical) folosit la asigurarea legăturii dintre un atribut sau complement și partea de vorbire pe care o determină. Prepozițiile pot fi simple sau compuse. Unele prepoziții provin din adverbe. Unele prepoziții cer un substantiv, un pronume sau un numeral obligatoriu în

countinue reading
, , ,

Adjectiv

Adjectiv Rezumat Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă însușirea unui obiect. Adjectivele pot fi simple sau compuse, variabile sau invariabile. Ca parte de propoziție, adjectivul este de regulă nume predicativ sau atribut adjectival. Gradele de comparație ale adjectivului sunt: pozitiv, comparativ (de superioritate, de inferioritate, de egalitate) și superlativ (relativ de superioritate sau

countinue reading
, , ,