Opinie publică

Opinie publică Definiție Opinia publică este rezultatul procesului psihosociologic de agregare a judecăților evaluative, atitudinilor și credinței referitoare la o problemă socială a unui număr semnificativ de persoane, care se exprimă verbal deschis. Condiții Condițiile existenței unei opinii publice: -existența unei probleme importante care suscită păreri contradictorii O problemă evidentă (de exemplu un adevăr matematic

countinue reading
,